سروده های استاد مرتضا کیوان هاشمی

طبقه بندی موضوعی

۲۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

وسعت پرواز... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۱۶ ب.ظ

وادی حیرت... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ

قرار بود... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۵۹ ب.ظ

یک باغ پر زخنده ی گل رو به روی ماست

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۴۷ ب.ظ

پشتت خمیده زیر ستم... سروده استاد مرتضی کیوان هشمی

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ب.ظ

بی عشق هرگز... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۲۳ ب.ظ

گریه ی ابر بهار... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ب.ظ

عطش... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۲۷ ق.ظ

دوستت میدارم... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲ ق.ظ

تردید... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ق.ظ

خدای گرگ ها... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ق.ظ

در جامعه ی گرگ پرست... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۵۰ ب.ظ

نمی شود... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۵۲ ب.ظ

قفس... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ب.ظ