سروده های استاد مرتضا کیوان هاشمی

طبقه بندی موضوعی

۲۹ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است


خسته ام من ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۷:۰۱ ب.ظ

زرد بیژن / سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۰ ب.ظ
کشتارگاه / سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ


کفر / سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۰ ب.ظ

 

ما ذره شدیم و ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۳ ب.ظ

شکر خند / سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

جمعه, ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸ ب.ظ
وادی حیرت / سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ب.ظغزل عاشقانه ات... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷ ب.ظ

قهوه ی قاجار ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶ ب.ظ