سروده های استاد مرتضا کیوان هاشمی

طبقه بندی موضوعی

۳۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

من دوست دارم... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۱۱ ب.ظ

بساط جهل... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۱۰ ب.ظ

بیا... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۵۳ ب.ظ

افسانه ی گل... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۵۲ ب.ظ

بگذار... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۳۸ ب.ظ

ساعت... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۳۶ ب.ظ

لیلی و مجنون... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۱ ب.ظ

فرشته... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۰۱ ب.ظ

شمس و قمر... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰ ق.ظ

میوه ی ممنوعه... سروده ی استاد مرتضی کیوان هاشمی

سه شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ق.ظ

نیست نیست... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ

حدیث حُسن... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

يكشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ

شوق سحر ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ب.ظ

می شود... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ب.ظ

زمان... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵ ب.ظ

گریه ی وصل... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱ ب.ظ

کبوتر و باز ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱ ب.ظ

نیکی به تمام خلق، آیین من است

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱ ب.ظ

کوزه ... سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۲۱ ب.ظ