سروده های استاد مرتضا کیوان هاشمی

طبقه بندی موضوعی

۱۴۵ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

این بار از لطافت باران بگو به من!

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ

صدبار گفتم: بی عشق هرگز!

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ

پالان کج

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ

عینک و نعلین و تسبیح و عصا

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ

پیغمبر من عقل، خرد دین من است

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ب.ظ

مادر

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ب.ظ

سرو خرامان

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ب.ظ

باریکتر ز موی، هزاران ظرافت است!

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲ ب.ظ

پرواز مادر

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ب.ظ

این که آن باده کدام است؟ تو می دانی و من

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ب.ظ

تو می دانی و من

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۶ ب.ظ

ترانه

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۵ ب.ظ

چشم به راه - متن کامل-

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۵ ب.ظ

تحریم باده

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۵ ب.ظ

بلاست عاشقی اما...

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۴ ب.ظ

باغ ما

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ

خدا میدونه، دل پیچوندنی نیست

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ

چه می شود که به احساس هم سلام کنیم؟

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ

آیینه ی نگاه تو

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۲۹ ب.ظ

جز کوی یار، جای دگر جای ما نبود

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۲۹ ب.ظ